Οι μεγαλύτεροι servicers και τράπεζες στην Ελλάδα που έχουν επισπεύσει πλειστηριασμούς
Το γράφημα αποτυπώνει τους μεγαλύτερους επισπεύδοντες, με βάση τη συνολική αξία της πρώτης προσφοράς των ακινήτων που έχουν πλειστηριάσει από τον Οκτώβριο 2017 έως τον Μάιο 2023.