Εξέλιξη κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες ανά κατηγορία δανείου - Δεκέμβριος 2002 - Σεπτέμβριος 2022
Τα ποσοστά αναφέρονται στον συνολικό αριθμό των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες και όχι στη συνολική τους αξία. Τα δάνεια μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος.