Οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε κόκκινα δάνεια στην Ευρώπη
Ο πίνακας αποτυπώνει τους μεγαλύτερους επενδυτές κόκκινων δανείων από το 2014 έως το 2021