Ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων στα εθνικά τραπεζικά συστήματα της ΕΕ
Τα ποσοστά αναφέρονται στον συνολικό αριθμό των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες και όχι στη συνολική τους αξία. Τα δάνεια μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος.
European Central Bank, International Monetary Fund / Tagesspiegel Innovation Lab, ECIJA