Πλειστηριασμοί δημοσιευμένοι στην πλατφόρμα eauction.gr από 10.2017 έως 5.2023
Τα μεγέθη αναφέρονται στον συνολικό αριθμό των πλειστηριασμών που έχουν επισπεύσει τράπεζες και servicers, και όχι στη συνολική τους αξία.