Μείωση του πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα εκτός από νησιά του Αιγαίου και Κρήτη
Ο χάρτης αποτυπώνει τις πληθυσμιακές τάσεις των ευρωπαϊκών περιφερειών από το 2011 έως το 2021.
Eurostat 2022 / Tagesspiegel Innovation Lab, ECIJA, Reporters United