Η Ελλάδα στην 5η θέση της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη συρρίκνωση πληθυσμού
Το γράφημα αποτυπώνει την προβλεπόμενη ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού και αστικού πληθυσμού σε όλες τις χώρες Ευρώπης από το 2020 έως το 2050.